मराठी भाषेचा उद्गम संस्कृत पासून झाला आहे. अगदी सुरुवातीला मराठी भाषा मोडी लिपीत लिहिली जात होती, त्या लिपित विराम चिन्हांचा समावेश नव्हता. कालांतराने मराठी-इंग्रजी शब्दकोशकार

पूरा पढ़ें