अर्थ : ग्रह, तारे व पृथ्वी यांच्या मध्ये असलेल्या अनंत पोकळी ला आकाश असे म्हणतात. ज्यामध्ये ढग, सूर्य, चंद्र, तारे दिसतात त्याला आकाश असे म्हणतात

और पढ़े

अर्थ : विहिरीत, नदीतुन, झऱ्यातून किंवा पाऊसा पासून मिळणारा एक विशिष्ट प्रकारचा रुचिहीन, गंधहीन द्रव म्हणजेच पाणी. पाणी सजिवांची तहान भगवते. पाणी चे समानार्थी शब्द

और पढ़े

अर्थ : पृथ्वीवर असणारे खार्‍या पाण्याचे विशाल साठा म्हणजेच सागर होय. सागर चे समानार्थी शब्द : अब्धी, अर्णव, उदधी, जलधी, जलनिधी, दर्या, पयोधी, पयोनिधी, रत्नाकर,

और पढ़े

अर्थ : एखादे काम किंवा उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सोयिस्कर आशा वेळस वा प्रसंगास संधी असे म्हणतात. संधी चे समानार्थी शब्द : अवसर, मुहुर्त, मोका, विशिष्ट

और पढ़े

अर्थ : मनाला हव्या अशा एखाद्या सुखद अनुभवामुळे, किंवा घटने मुळे निर्माण झालेली मनोवृत्ती म्हणजेच आनंद. आनंद चे समानार्थी शब्द : मोद, संतोष, तोष, प्रमोद

और पढ़े

अर्थ :जी घनदाट होऊन आकाशात पसरते व वीजा कड कडून थंड झाली की पाण्याच्या स्वरूपाटी पृथ्वी वर पड़ते पडते अशी पाण्याची वाफ म्हणजेच ढग. ढग

और पढ़े

अर्थ: पृथ्वी वर कुठल्याही ठिकाणी पोहोचण्यासाठी ज्यावरून जावे (चलावे) लागते तो भूभाग म्हणजेच रस्ता होय. रस्ता चे समानार्थी शब्द: पथ, मार्ग, वाट रस्ता समानार्थी शब्द

और पढ़े

अर्थ: कोणत्याही सजीवाची नियमित राहण्यासाठी बांधलेली जागा. राहण्यासाठी नेहमीचे परिचित असलेले स्थान. घर चे समानार्थी शब्द: आलय, गृह, निकेतन, वसतिस्थान, सदन घर समानार्थी शब्द मराठीत

और पढ़े

अर्थ: ढगांतून पडणाऱ्या पाण्याच्या थेंबाना पाउस असे म्हणतात. मेघातून पडणार्‍या पाण्याच्या थेंबाना पाऊस असे म्हणतात पाऊस चे समानार्थी शब्द : वर्षाव, वृष्टी पाऊस समानार्थी शब्द

और पढ़े

अर्थ: नदी हा एक पाण्याचा स्त्रोत असते, जिच्या वर सजीव सृष्टी पाण्यासाठी अवलंबून असते. नदीचा प्रवाह हा तिच्या पेक्ष्या मोठ्या पाण्याच्या स्तोत्राला म्हणजेच समुद्राला जाऊन

और पढ़े