ஜெய் சாய்ராம்! சாய்பாபாவின் பக்தர்களுக்காக சாய்பாபா 108 போற்றியை தமிழில் பகிர்கிறோம். இந்த 108 சாய் ராம் மந்திரங்களை ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது ஒவ்வொரு வியாழன் கிழமையும் ஜபித்து அவருடைய ஆசி பெறுவோம். Sai

पूरा पढ़ें