अर्थ: पृथ्वी वर कुठल्याही ठिकाणी पोहोचण्यासाठी ज्यावरून जावे (चलावे) लागते तो भूभाग म्हणजेच रस्ता होय. रस्ता चे समानार्थी शब्द: पथ, मार्ग, वाट रस्ता समानार्थी शब्द

पूरा पढ़ें

अर्थ: कोणत्याही सजीवाची नियमित राहण्यासाठी बांधलेली जागा. राहण्यासाठी नेहमीचे परिचित असलेले स्थान. घर चे समानार्थी शब्द: आलय, गृह, निकेतन, वसतिस्थान, सदन घर समानार्थी शब्द मराठीत

पूरा पढ़ें

अर्थ: ढगांतून पडणाऱ्या पाण्याच्या थेंबाना पाउस असे म्हणतात. मेघातून पडणार्‍या पाण्याच्या थेंबाना पाऊस असे म्हणतात पाऊस चे समानार्थी शब्द : वर्षाव, वृष्टी पाऊस समानार्थी शब्द

पूरा पढ़ें

अर्थ: नदी हा एक पाण्याचा स्त्रोत असते. जिच्या वर सजीव सृष्टी पाण्यासाठी अवलंबून असते. नदीचा प्रवाह हा तिच्या पेक्ष्या मोठ्या पाण्याच्या स्तोत्राला म्हणजेच समुद्राला जाऊन

पूरा पढ़ें
samanarthi shabd in marathi

samanarthi shabd in marathi – एखाद्या शब्दासाठी समान अर्थ दर्शवणाऱ्या. दुसऱ्या शब्दाला समानार्थी शब्द असे म्हणतात. समानार्थी शब्दांचा उपयोग शाळेतील नित्य पाठ्यक्रमात व गृहपाठात होत

पूरा पढ़ें