नमस्कार मित्रांनो आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये. अंधार शब्दासाठी समानार्थी शब्द पाहणार आहोत. हे सुद्धा वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द अंधार अर्थ (स्पष्टीकरण) :

और पढ़े
kaya samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या लेख च्या माध्यमातून काया शब्दासाठी समानार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. महत्वाचा लेख वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द काया अर्थ स्पष्टीकरण:

और पढ़े
avesh samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये “आवेश” शब्दासाठी मराठीत समानार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया. मह्त्वाचे वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी

और पढ़े
parvat samanarthi shabd in marathi

नमस्कार आज आपण ह्या पोस्ट च्या माध्यमातून पर्वत शब्दाचे समानार्थी शब्द जानुन घेणार आहोत. चला तर मग पाहुया. महत्वाचे वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द

और पढ़े
sundar samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट च्या माध्यमातून सुंदर शब्दासाठी समानार्थी शब्द पाहणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया. महत्त्वाचे वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द 

और पढ़े
pakshi samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट च्या माध्यमातून  “पक्षी” शब्दाचे समानार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. चला तर मग पाहूया. महत्वाचे वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द

और पढ़े
kinara samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट च्या माध्यमातून किनारा शब्दाचे मराठी समानार्थी शब्द पाहणारा आहोत. महत्वाचे वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द किनारा शब्दाचा अर्थ: नदी,तलाव

और पढ़े
surya samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट च्या माध्यमातून  सुर्य ह्या शब्दाचे मराठी समानार्थी शब्द पाहणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया. महत्वाचे वाचा – १०००+ मराठी

और पढ़े
mitra samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट च्या माध्यमातून “मित्र” शब्दाचे समानार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. चला तर मग पाहूया. मित्र शब्दाचा अर्थ –  ज्या व्यक्ती विषयी

और पढ़े
chandra samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट च्या माध्यमातून (moon) चंद्र साठी शब्द मराठी समानार्थी कोणते आहेत हे जाणून घेणार आहोत. महत्वाचे वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी

और पढ़े