ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಚಾರ್ಟ್ | Kannada varnamala chart

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೯ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ

Read also – Kannada Ka Kaa Ki Kee | Kannada Kagunita

There are total 49 letters in Kannada alphabet

ಸ್ವರಗಳು | vowels | kannada varnamala chart

ಅಂಅಃ

ವ್ಯಂಜನಗಳು | Consonants | kannada varnamala chart

ಕ್ಷ ಙ್ಞ

ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು | Kannada numerals

ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳುಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಿಗಳು
0ಸೊನ್ನೆ0
1ಒಂದು1
2ಎರಡು2
3ಮೂರು3
4ನಾಲ್ಕು4
5ಐದು5
6ಆರು6
7ಏಳು7
8ಎಂಟು8
9ಒಂಭತ್ತು9
10ಹತ್ತು10
100ನೂರು100
1000ಒಂದು ಸಾವಿರ1000
100000ಒಂದು ಲಕ್ಷ100000
10000000ಒಂದು ಕೋಟಿ10000000

ಸ್ವರಗಳು | kannada vowels chart image | Kannada Varnamale Chart

Kannada Varnamale Chart

ವ್ಯಂಜನಗಳು | kannada Consonants chart image | kannada alphabets

kannada varnamala chart

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಚಾರ್ಟ್ ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

Thank you for reading kannada varnamala chart, If you like this kindly share kannada alphabets with your friends and relatives.

Read more post

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳು | 300 opposite words in kannada

Learn Kannada Numbers Chart 1 to 1000

290+ Samanarthaka pada in kannada

85 Rhyming Words In Kannada

सबसे अधिक लोकप्रिय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *