मराठीत ४१९ पक्ष्यांची नावे – Birds Name In Marathi

नमस्कार मित्रानो आता ह्या पोस्ट मध्ये आपण पाहणार आहोत ४१९ पक्ष्यांची नावे मराठीत.खलील दिलेली सर्व पक्ष्यांची १ ली ते ४ थी च्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा उपयोगी आहेत.चला तर मग पाहुया birds name in marathi

मराठीत ४१९ पक्ष्यांची नावे – birds name in marathi

Bird Name – पक्ष्यांची नावे

 1. Lesser Whistling Duck – अडई, मराल
 2. Amur Falcon – अमूर ससाणा
 3. Indian Bush Lark – आरुणि, लाल पंखाचा चंडोल
 4. Emu – इम्यू
 5. Cock – कोंबडा
 6. Pied Avocet – उचाट्या
 7. Terek Sandpiper – उलटचोच तुतारी
 8. Partridge – तीतर पक्षी
 9. Hen – कोंबडी
 10. Penguin – पेंग्विन
 11. Bat – वटवाघूळ
 12. Osprey – कैकर
 13. Peacock – मोर
 14. Kentish Plover – केंटिश चिखली
 15. Kiwi Bird – कीवी पक्षी
 16. Little Ringed Plover – कंठेरी चिखल्या
 17. Collared Kingfisher – कंठेरी धीवर
 18. Weaver Bird – सुगरण
 19. Nightingale – बुलबुल
 20. Black-headed Ibis – कुदळ्या, पांढरा शराटी, पांढरा अवाक, कंकर
 21. Rock Pigeon – कबूतर, पारवा
 22. Parrot – पोपट
 23. Crow – कावळा
 24. Gadwaal  – गडवाल
 25. Pheasant-tailed Jacana – कमळपक्षी, पाणमोर, जलमयूर
 26. Common shelduck  – चक्रवाक
 27. Feral pigeon – पारवा
 28. White-cheeked Barbet – कुर्टुक, कुकडुक्या (कोकण भाग)
 29. Grey-headed Fish Eagle – करड्या डोक्याचा मत्स्यगरुड
 30. Chestnut-tailed Starling – करड्या डोक्याची मैना
 31. Grey Wagtail – करडा धोबी
 32. Curlew Sandpiper – कुरल तुतारी, बाकचोच तुतारी
 33. Gull-billed Tern – कुरव चोचीचा सुरय, हिवाळी सुरय
 34. Whiskered Tern – कुरारी, कल्लेदार सुरय
 35. Pied Kingfisher – कवड्या खंड्या, कवड्या धीवर, भादुर (कोकण भाग)
 36. Sanderling – कवड्या टिलवा
 37. Glossy lbis  – छोटा शराटी
 38. Bar-winged Flycatcher-shrike – कवड्या माशीमार खाटिक
 39. Pied Bushchat – कवडा गप्पीदास, कवड्या वटवट्या
 40. Great Hornbill – कवडा धनेश, राज धनेश, गरुड धनेश
 41. Black Redstart – कृष्ण थिरथिरा, थिरथिर्‍या
 42. Greater Adjutant – क्षत्र बलाक, चंद्र्याढोक (विदर्भ)
 43. Eurasian Blackbird – कस्तुरी
 44. Demoiselle Crane – कांड्या करकोचा, करडई करकोचा, करकरा क्रौंच
 45. Woolly-necked Stork – कांडेसर, कौरव, पांढर्‍या मानेचा करकोचा
 46. Cotton Pygmy Goose – काणूक, कादंब, गुरगुरणारा तृणहंस
 47. Black-shouldered Kite – कापशी घार
 48. Grey-bellied Cuckoo – कारुण्य कोकीळा, छोटा पावशा
 49. Eurasian Oystercatcher – कालव फोड्या, शंखिनी, घोंघल्या फोडी
 50. Black-headed Bunting – कालशीर्ष भारीट

birds name in marathi

मराठीत ४१९ पक्ष्यांची नावे – birds name in marathi

 1. Cinereous Vulture – काळे गिधाड
 2. Indian Blackbird – काळटोप कस्तूर
 3. Rain Quail – काळ्या छातीचा दुर्लाव, पावसाळी दुर्लाव
 4. Black-headed Gull – काळ्या डोक्याचा कुरव
 5. Black-headed Cuckooshrike – काळ्या डोक्याचा कुहुआ
 6. Black-capped Kingfisher – काळ्या डोक्याचा खंड्या, काळ्या टोपीचा धीवर
 7. Dark-fronted Babbler – काळ्या डोक्याचा सातभाई
 8. Tricoloured Munia – काळ्या डोक्याची मनोली
 9. Black-necked Stork – काळ्या मानेचा करकोचा
 10. Black-naped Oriole – काळ्या मानेचा हळद्या
 11. Black-crested Bulbul – काळ्या शेंडीचा बुलबुल, काळ्या डोक्याचा पिवळा बुलबुल
 12. Black Stork – काळा करकोचा, काळा ढोक, कृष्ण करकोचा
 13. Black Eagle – काळा गरुड
 14. Black Francolin – काळा तित्तीर
 15. Red-naped Ibis – काळा शराटी, काळा कंकर
 16. White-bellied Woodpecker – काळा सुतार, पांढऱ्या पोटाचा सुतार
 17. Common Moorhen – काळी पाणकोंबडी
 18. House Crow – कावळा, गावकावळा
 19. Vigors’s Sunbird – किरमिजी सूर्यपक्षी
 20. Asian Koel – कोकीळ (नर), कोकीळा (मादी)
 21. Black Drongo – कोतवाल, काळा गोविंद, गोचिडघुम्मा, काळबाण्या
 22. Red Junglefowl – कोंबडा (नर), कोंबडी (मादी)
 23. White-throated Kingfisher – खंड्या, धीवर
 24. White-browed Bulbul – खर बुलबुल, पांढऱ्या भुवईचा बुलबुल
 25. Bank Myna – गंगा मैना
 26. Gadwall – गडवाल, सोनूला, मलीन बदक
 27. Common Stonechat – गप्पीदास, गोजा
 28. Common Rosefinch – गुलाबी चटक, गोरली
 29. Ruff – गळाबंद पाणलाव, भांडखोर पाणलावा
 30. Barn Owl – गव्हाणी घुबड, कोठीचे घुबड
 31. Bay-backed Shrike – गांधारी, छोटा खाटीक, उदीपाठी खाटीक
 32. Cattle Egret – गायबगळा, ढोर बगळा
 33. Black Kite – घार, घोण
 34. Stork-billed Kingfisher – घोंगी खंड्या, बलाकचोच धीवर
 35. Ruddy Shelduck – चक्रवाक, सर्जा, ब्राह्मणी बदक
 36. Common Teal – चक्रांग
 37. Mallard – चतुरंग बदक
 38. Eurasian Spoonbill – चमच्या, दर्वीमुख
 39. Oriental White-eye – चश्मेवाला, चाळीशीवाला
 40. Pied Crested Cuckoo – चातक
 41. Common Coot – चांदवा, वारकरी
 42. Indian Roller – चाष, नीलपंख, तास, टटास
 43. Marsh Sandpiper – चिखली तुतारी
 44. Painted Francolin – चित्तूर, रंगीत तितर
 45. Painted Stork – चित्रबलाक, रंगीत करकोचा, चामढोक
 46. Yellow-eyed Babbler – चिपका
 47. Crab Plover – चिंबोरी खाऊ
 48. House Sparrow – चिमणा (नर), चिमणी (मादी)
 49. Little Tern – चिमणा सुरय, छोटा सुरय
 50. Indian Robin – चीरक, काळोखी

मराठीत ४१९ पक्ष्यांची नावे – birds name in marathi

 1. Short-eared Owl – छोट्या कानाचे घुबड
 2. Little Spiderhunter – छोटा कोळीखाऊ
 3. Common Kingfisher – छोटा खंड्या, धिंदळा
 4. Lesser Kestrel – छोटा खरुची, छोटा नारझिनक, चिनी ससाणा, चिमण नारझी
 5. Lesser Crested Tern – छोटा तुरेवाला सुरय
 6. Little Cormorant – छोटा पाणकावळा
 7. Little Stint – छोटा पाणलावा
 8. Lesser Flamingo – छोटा रोहित
 9. Glossy Ibis – छोटा शराटी, चिमणा अवाक, चिमणा कुदळ्या
 10. Brown-capped Pygmy Woodpecker – छोटा सुतार
 11. Crimson-backed Sunbird – छोटा सूर्यपक्षी, छोटा शिंजीर
 12. Common Babbler – छोटा सातभाई, सामान्य सातभाई
 13. Lesser Goldenback – छोटा सोनपाठी सुतार, वाढई
 14. Small Pratincole – छोटी पाणभिंगरी, छोटा आर्ली
 15. Little Crake – छोटी फटाकडी, चिमण फटाकडी
 16. Jungle Myna – जंगल मैना, झोंटी मैना
 17. Jungle Owlet – जंगली पिंगळा, पिंजरा
 18. Jerdon’s Nightjar – जेरडनचा रातवा
 19. Jerdon’s Leafbird – जेरडॉनचा पर्णपक्षी, हिरवा बुलबुल, नीलपंखी हरेवा, हरितांग
 20. Purple Sunbird – जांभळा शिंजीर, जांभळा सूर्यपक्षी, चुमका, फुलचुखी
 21. Grey-headed Swamphen – जांभळी पाणकोंबडी
 22. Rufous Treepie – टकाचोर, भेरा, घिगिरवा
 23. Tickell’s Flowerpecker – टिकेलचा फुलटोच्या, छोटा फुलटोच्या
 24. Red-wattled Lapwing – टिटवी, ताम्रमुखी टिटवी
 25. Spotted Redshank – ठिपकेदार टिलवा
 26. Spotted Owlet – ठिपकेदार पिंगळा, घोगड
 27. Scaly-breasted Munia – ठिपकेदार मुनिया, खवलेवाला मुनिया, मनोली
 28. Spotted Dove – ठिपकेदार होला
 29. Wood Sandpiper – ठिपकेवाला तुतवार
 30. White-spotted Fantail – ठिपकेवाला नाचरा, न्हावी
 31. Puff-throated Babbler – ठिपकेवाला पहाडी सातभाई
 32. Indian Scops Owl – डुडुळा, कंठेरी शिंगळा घुबड
 33. Barred Buttonquail – दुर्वा, पट्टेरी बटेर, गुंडूर बटलावा
 34. Common Hill Myna – डोंगरी मैना
 35. Ashy-crowned Sparrow Lark – डोंबारी, चंडोल, माळचिमणी, भुरुळका चिमणी
 36. Jungle Crow – डोमकावळा, जंगली कावळा
 37. Lesser Florican – तणमोर
 38. Common Sandpiper – तुतवार, तुतारी
 39. Brown Shrike – तपकिरी खाटीक
 40. Brown Rock Chat – तपकिरी गप्पीदास
 41. Brown-headed Gull – तपकिरी डोक्याचा कुरव
 42. Brown-headed Barbet – तपकिरी डोक्याचा तांबट
 43. Wood Snipe – तपकिरी पाणलावा
 44. Brown Fish Owl – तपकिरी मत्स्य घुबड, हुमण, मासेमार घुबड
 45. Asian Brown Flycatcher – तपकिरी लिटकुरी, तपकिरी माशीमार
 46. Brown Wood Owl – तपकिरी वन घुबड
 47. Laughing Dove – तपकिरी होला, व्हलगड, छोटी कवडी, भोरी
 48. Crested Hawk-Eagle – तुरेबाज व्याध, झेंडोरी गरुड
 49. Red-necked Falcon – तुरमती, लाल मानेचा ससाणा, लाल डोक्याचा ससाणा
 50. Crested Lark – तुरेवाला चंडोल

सर्व पक्ष्यांची नावे मराठी मध्ये – all birds name in marathi

 1. Crested Serpent Eagle – तुरेवाला सर्पगरुड, मोरघार, मुरयला, अडेरा
 2. Crested Goshawk – तुरेवाला ससाणा
 3. Northern Lapwing – तुरेवाली टिटवी
 4. Northern Pintail – तलवार बदक, सरगे
 5. Indian Scimitar Babbler – तलवारचोच सातभाई, बाकचोच सातभाई
 6. Asian Palm Swift – ताडपाकोळी
 7. Coppersmith Barbet – तांबट, पुकपुक्या, जुकटुक, कोकरोच
 8. Red-breasted Flycatcher – तांबुला, लाल छातीची लिटकुरी, लाल छातीचा तांबुला
 9. Rufous-fronted Prinia – तांबूस कपाळाचा वटवट्या
 10. Rufous Woodpecker – तांबूस सुतार
 11. Wire-tailed Swallow – तारवाली पाकोळी, तारवाली भिंगरी, काडीवाली भिंगरी
 12. Oriental Dwarf Kingfisher – तिबोटी खंड्या
 13. White-eyed Buzzard – तीसा, व्याध
 14. Plum-headed Parakeet – तोईपोपट, पंचरंगी पोपट
 15. Northern Shoveler – थापट्या
 16. White-browed Wagtail – थोरला धोबी
 17. Oriental Magpie Robin – दयाळ, डोमिंगा
 18. Common Kestrel – देव ससाणा, खरुची, सामान्य नारझिनक
 19. Pallid Scops-owl – दिवाभीत, कुत्रुज, सांज शिंगी डूमा
 20. Eurasian Hobby – धुतर ससाणा, धूती शिक्रा (नर), अंधारी बाज (मादी)
 21. Indian Grey Hornbill – धनेश, राखी शिंगचोचा, मसपील
 22. Sooty Tern – धूसर सुरय
 23. Paddy-field Pipit – धान तिरचिमणी, पांथळ चरचरी
 24. Paddy-field Warbler – धान वटवट्या
 25. Indian Courser – धाविक, महिदास
 26. Long-tailed Shrike – नकल्या खाटीक
 27. Indian River Tern – नदी सुरय, सरोता
 28. River Lapwing – नदीकाठची टिटवी
 29. Steppe Eagle – नेपाळी गरुड
 30. White-throated Fantail – नर्तक, नाचण, नाचरा
 31. Indian Pitta – नवरंग
 32. Knob-billed Duck – नाकेर, नकटा, नंदीमुखी
 33. Orange Minivet – नारिंगी गोमेट
 34. Small Minivet – निखार, छोटा गोमेट
 35. Blue-throated Flycatcher – निलकंठी माशीमार
 36. Nilgiri Flowerpecker – निलगिरी फुलटोच्या
 37. Nilgiri Wood Pigeon – निलगिरी रानपारावा
 38. Tickell’s Blue Flycatcher – निलीमा
 39. Blue-cheeked Bee-eater – निळ्या गालाचा पाणपोपट
 40. Blue-faced Malkoha – निळ्या चष्म्याचा मुंगश्या
 41. Slaty-breasted Rail – निळ्या छातीची फटाकडी
 42. Blue-capped Rock Thrush – निळ्या डोक्याचा कस्तूर
 43. Blue-winged Parakeet – निळ्या पंखाचा पोपट
 44. Blue-tailed Bee-eater – निळ्या शेपटीचा पाणपोपट
 45. Blue Rock Thrush – निळा कस्तूर, नीलकस्तुरी
 46. Asian Fairy-bluebird – नीलपरी, ललिता
 47. Black-naped Monarch – नीलमणी, जांभळी लिटकुरी
 48. Ultramarine Flycatcher – नीलसागर, नीलवर्ण, निळी माशीमार
 49. Verditer Flycatcher – नीलांग, मोरकंठी लिटकुरी
 50. Chestnut-bellied Sandgrouse – पखुरडी, भाट तीतर

मराठी आणि इंग्रजी भाषेत पक्ष्यांची नावे – birds name in marathi and english

 1. Bar-headed Goose – पट्टकादंब
 2. Banded Bay Cuckoo – पट्टेदार कोकीळ
 3. Eurasian Collared Dove – पठाणी होला, कंठी होला, रान होला, पिठोळ होला
 4. Malabar Whistling Thrush – पर्वत कस्तुर, शिळकरी कस्तुर
 5. Pallas’s Gull – पल्लासचा कुरव
 6. Spot-billed Duck – प्लवा बदक, हळदी कुंकू, धनवर बाड्डा
 7. Great Barbet – पहाडी तांबट
 8. Alexandrine Parakeet – पहाडी पोपट, सिकंदर
 9. House Swift – पाकोळी, दुर्बल
 10. Dusky Crag Martin – पांगळी, भंडीक, धुसर खंड्या पंकोळी
 11. Emerald Dove – पाचू कवडा, पाचू होला
 12. Egyptian Vulture – पांढरे गिधाड, सर्वाशनी गिधाड
 13. White-bellied Drongo – पांढरपोट्या कोतवाल
 14. Indian White-backed Vulture – पांढर्‍या पाठीचे गिधाड
 15. White-rumped Munia – पांढर्‍या पाठीची मनोली
 16. White-bellied Blue Flycatcher – पांढर्‍या पोटाचा नर्तक, पांढर्‍या पोटाचा निळा माशीमार
 17. White-bellied Minivet – पांढर्‍या पोटाचा निखार, पांढर्‍या पोटाचा गोमेट
 18. White Stork – पांढरा करकोचा, श्वेतबलाक, बहादा ढोक
 19. White Wagtail – पांढरा धोबी, टेंबली
 20. Malabar Starling – पांढऱ्या डोक्याची मैना
 21. White-bellied Treepie – पांढऱ्या पोटाचा टकाचोर
 22. White-tailed Lapwing – पांढऱ्या शेपटीची टिटवी
 23. Purple Heron – पाणकाड्या बगळा, जांभळा बगळा
 24. Watercock – पाणकोंबडा
 25. White-breasted Waterhen – पाणकोंबडी, लाजरी पाणकोंबडी, कुवा कोंबडी,
 26. Marsh Harrier – पाणघार, दलदल ससाणा, दलदल हारिण, दलदल भोवत्या
 27. Indian Skimmer – पाणचीरा
 28. Little Grebe – पाणडुबी, टिबुकली, लांडे बदक, शेंदर्‍या
 29. Common Snipe – पाणलावा, पंककीर
 30. Booted Warbler – पायमोज वटवट्या
 31. Common Hawk-cuckoo – पावशा
 32. Rock Bush Quail – पाषाण लावा
 33. Tawny Eagle – पिंगट गरुड, सुपर्ण
 34. Indian Lorikeet – पिचू पोपट, भुंडा पोपट
 35. Yellow-legged Gull – पिवळ्या पायाचा कुरव
 36. Sulphur-bellied Warbler – पिवळ्या पोटाचा वटवट्या
 37. Lesser Yellownape – पिवळ्या मानेचा सुतार
 38. Yellow Bittern – पिवळा तापस
 39. Yellow Wagtail – पिवळा धोबी, काळ्या डोक्याचा धोबी, पिवळा परीट
 40. Indian Yellow Tit – पिवळा बल्गुली
 41. Rose-ringed Parakeet – पोपट, कीर, राघू, कंठवाला पोपट
 42. Savanna Nightjar – फ्रँक्लीनचा रातवा
 43. Thick-billed Flowerpecker – फुलटोच्या
 44. Great Egret – बगळा
 45. Ceylon Frogmouth – बेडूक तोंड्या
 46. Clamorous Reed Warbler – बडबड्या बोरु वटवट्या
 47. Heart-spotted Woodpecker – बदामी ठिपक्यांचा सुतार
 48. Black-hooded Oriole – बुरखा हळद्या, काळटोप हळद्या, पोक्काघो
 49. Brahminy Starling – ब्राह्मणी मैना, भांगपाडी मैना, पोपई मैना
 50. Great Tit – बल्गुली, टोपीवाला, राखी रामगंगारा

सर्व पक्ष्यांची नावे इंग्रजी आणि मराठीत – all birds name in english and marathi

 1. Blyth’s Reed Warbler – ब्लिथचा वेळूतील वटवट्या
 2. Besra Sparrowhawk – बसेरा, बेसरा चिमणमार ससाणा
 3. Peregrine Falcon – बहिरी ससाणा, शाही ससाणा
 4. Bonelli’s Eagle – बोनेलीचा गरुड, नराच
 5. Greater Racket-tailed Drongo – भृंगराज
 6. Painted Snipe – भेंडलावा, रंगीत पाणलावा
 7. Griffon Vulture – भुरे गिधाड
 8. Garganey – भुवई
 9. Indian Thick-knee – भारतीय करवानक
 10. Indian Blue Robin – भारतीय निळा दयाळ
 11. Indian Cormorant – भारतीय पाणकावळा
 12. Crow Pheasant – भारद्वाज, सोनकावळा, कुक्कुटकुंभा, कुंभारकावळा, सुलक्षणी
 13. Rosy Starling – भोरडी, पळस मैना, गुलाबी मैना
 14. Western-crowned Warbler – मुकुटधारी पर्णवटवट्या
 15. Velvet-fronted Nuthatch – मखमली शिलींध्री
 16. Asian Openbill Stork – मुग्धबलाक, उघडचोच करकोचा
 17. Pallas’s Fish Eagle – मत्स्यगरुड
 18. Intermediate Egret – मध्यम बगळा
 19. Sandwich Tern – मध्यम सुरय
 20. Common Myna – मैना, साळुंकी, शाळू
 21. Yellow-crowned Woodpecker – मराठा सुतार, पगडीवाला सुतार
 22. Rufous-tailed Lark – मुरारी, लाल चंडोल, तांबूस शेपटीचा चंडोल
 23. Malabar Pied Hornbill – मलबारचा कवड्या धनेश
 24. Malabar Lark – मलबारचा तुरेवाला चंडोल
 25. Malabar Barbet – मलबारचा तांबट
 26. Malabar Grey Hornbill – मलबारचा राखी धनेश
 27. Malabar Trogon – मलबारी कर्णा
 28. Collared Kingfisher – मलबारी खंड्या
 29. Black-tailed Godwit – मळगुजा, काळ्या शेपटीचा पंकज
 30. Slaty-legged Crake – मातकट पायाची फटाकडी, चित्रित फटाकडी
 31. Isabelline Wheatear – मातकट रणगोजा
 32. Wryneck – मानमोडी
 33. Red Collared Dove – माळकवडी, विटकरी कवडी, लालपंखी होला
 34. Yellow-wattled Lapwing – माळटिटवी, पीतमुखी टिटवी
 35. Great Indian Bustard – माळढोक, भारतीय सारंग
 36. Barn Swallow – माळभिंगरी
 37. Indian Silverbill – माळमुनिया, पांढऱ्या कंठाची मनोली, फिकी मुनिया
 38. Montagu’s Harrier – मोंटॅग्यूचा भोवत्या
 39. Great Thick-knee – मोठा करवानक
 40. Large Cuckoo-shrike – मोठा कुहुआ
 41. Greater Sand Plover – मोठा चिखल्या
 42. Greater Spotted Eagle – मोठा ठिपकेदार गरुड
 43. Short-toed Lark – मोठा पांगुळ चंडोल
 44. Great Cormorant – मोठा पाणकावळा
 45. Large Woodshrike – मोठा रानखाटीक
 46. Black-eared Kite – मोठी घार, काजळ घार
 47. Great Crested Grebe – मोठी टिबुकली
 48. Collared Pratincole – मोठी पाणभिंगरी, मोठा आर्ली
 49. Indian Peafowl – मोर (नर), लांडोर (मादी)
 50. Oriental Honey-buzzard – मोहोळ घार, मधुहन

मराठीत ४१९ पक्ष्यांची नावे – birds name in marathi

 1. Eurasian Curlew – युरेशियन कुरव, कुरळ
 2. Eurasian Sparrowhawk – युरेशियन चिमणमार ससाणा
 3. European Roller – युरोपियन नीलकंठ
 4. Crested Bunting – युवराज, तुरेवाला भारीट, शेंडीवाली रेडवा
 5. Red-crested Pochard – रक्तचंचू, मोठी लालसरी
 6. Zitting Cisticola – रेखांकित वटवट्या, रेषाळ वटवट्या
 7. Striolated Bunting – रेखीत भारीट
 8. Painted Spurfowl – रंगीत चकोत्री
 9. Ruddy Turnstone – रंगीत तुतारी
 10. Painted Sandgrouse – रंगीत भाट तीतर
 11. Asian Pied Starling – रंगीत मैना, कवडी मैना
 12. Desert Wheatear – रणगोजा
 13. Lesser Sand Plover – रेती चिखल्या
 14. Broad-billed Sandpiper – रुंद चोचीचा तुतारी
 15. Streak-throated Woodpecker – रेषाळ छातीचा सुतार
 16. Ashy Drongo – राखाडी कोतवाल
 17. Grey-necked Bunting – राखाडी मानेचा भारीट, करड्या मानेची रेडवा
 18. Ashy Prinia – राखाडी वटवट्या, राखी वटवट्या
 19. Grey-fronted Green Pigeon – राखी कपाळाची हरोळी
 20. Southern Grey Shrike – राखी खाटीक
 21. Grey Plover – राखी चिखल्या
 22. Grey-breasted Prinia – राखी छातीचा वटवट्या
 23. Spot-billed Pelican – राखी झोळीवाला
 24. Grey-headed Canary-flycatcher – राखी डोक्याचा पिवळा माशीमार
 25. Grey Francolin – राखी तित्तीर, चितूर, तित्तूर, चित्तर
 26. Brown Crake – राखी फटाकडी, तपकिरी फटाकडी
 27. Grey Heron – राखी बगळा, राखी बलाक
 28. Ashy Woodswallow – राखी रानपाकोळी
 29. Black-crowned Night Heron – रातबगळा, रात्रिंचर ढोकरी
 30. Forest Wagtail – रान धोबी, रान परीट
 31. Indian Jungle Nightjar – रान रातवा
 32. Orange-headed Thrush – रानकस्तूर, नारिंगी डोक्याचा कस्तूर
 33. Grey Junglefowl – रानकोंबडी
 34. Common Woodshrike – रानखाटीक
 35. Chestnut-shouldered Petronia – रानचिमणी, पीतकंठी चिमणी
 36. Jungle Babbler – रानभाई, जंगलभाई, जंगली सातबहिणी, केकाट्या
 37. Jungle Prinia – रानवटवट्या
 38. Greater Flamingo – रोहित, अग्निपंख, पांडव
 39. Laggar Falcon – लग्गड ससाणा
 40. Lesser Adjutant – लहान क्षत्र बलाक
 41. Whimbrel – लहान कोरल
 42. Little Egret – लहान बगळा, पिसारी बगळा, पोर बगळा, धाकटी पाती
 43. Indian Vulture – लांब चोचीचे गिधाड
 44. Long-billed Pipit – लांबचोच तिरचिमणी
 45. Taiga Flycatcher – लाल कंठाची माशीमार
 46. Red Spurfowl – लाल चकोत्री
 47. Sirkeer Malkoha – लाल चोचीचा मुंगश्या
 48. Scarlet Minivet – लाल निखार
 49. Red Avadavat – लाल मुनिया, लाल मनोली
 50. Isabelline Shrike – लाल शेपटीचा खाटीक

मराठीत ४१९ पक्ष्यांची नावे – birds name in marathi

 1. Tawny-bellied Babbler – लालटोपी सातभाई, पिंगट पोटाचा सातभाई
 2. Red-vented Bulbul – लालबुड्या बुलबुल, फेसा, कुंचीवाला बुलबुल, पेचडुक
 3. Red-rumped Swallow – लालबुडी भिंगरी, मंदिर देवकन्हई
 4. Ruddy-breasted Crake – लालसर छातीची फटाकडी
 5. Common Pochard – लालसरी
 6. Jungle Bush Quail – लावरी, जंगली दुर्लाव, रानलावा, लाव हुलहुरी
 7. Baillon’s Crake – लावा फटाकडी, बेलनची फटाकडी, बटेर कुकडी
 8. Tree Pipit – वृक्ष तिरचिमणी
 9. Bar-tailed Treecreeper – वृक्षसर्पी
 10. Indian Pond Heron – वंचक, भुरा बगळा, कोक, ढोकरी, खरबा बगळा
 11. Plain Prinia – वटवट्या
 12. Green Bee-eater – वेडा राघू, बहिरा पोपट, रानपोपट, पाणपोपट
 13. Square-tailed Bulbul – वन बुलबुल
 14. Eurasian Wigeon – वैष्णव, तरंग
 15. Wilson’s Storm Petrel – विल्सनचा वादळी टिवळा
 16. Bluethroat – शंकर
 17. Black-winged Stilt – शेकाट्या, पाणटिलवा, ढांगाळ्या
 18. Crested Treeswift – शेंडी पाकोळी, तुरेबाज झाडपाकोळी
 19. Tufted Duck – शेंडी बदक
 20. Pallid Harrier – शबल पत्री ससाणा, पांढूरका भोवत्या
 21. White-eared Bulbul – शुभ्रकर्ण बुलबुल
 22. White-rumped Shama – शमा
 23. Greylag Goose – श्याम कादंब
 24. Lesser Whitethroat – श्वेतकंठी वटवट्या
 25. Olive-backed Pipit – शेवाळी तिरचिमणी, हिरवट पाठीची चरचरी
 26. Ostrich – शहामृग
 27. Asian Paradise Flycatcher – शाही बुलबुल, पतंग पक्षी, पतंगा
 28. Shikra – शिक्रा
 29. Streak-throated Swallow – शिखर देवकन्हई
 30. Red-whiskered Bulbul – शिपाई बुलबुल, नारद बुलबुल
 31. Common Tailorbird – शिंपी
 32. White-tailed Nuthatch – शिलींध्री
 33. Baya Weaver – सुगरण, देवचिमणी, विणकर, गवळण
 34. Sociable Lapwing – संघचारी टिटवी
 35. Booted Hawk-Eagle – सुतुंग, सरडामार गरुड
 36. Common Iora – सुभग, कमका बोदल
 37. Western Reef Heron – समुद्री काळा बगळा
 38. Bar-tailed Godwit – समुद्री पंकज, पट्टेरी शेपटीचा पाणटिवळा
 39. Oriental Darter – सर्पपक्षी, सापमान्या, तिरंदाज
 40. Common Redshank – सुरमा, सामान्य टिलवा
 41. Purple-rumped Sunbird – सूर्यपक्षी, शिंजीर
 42. Brown-cheeked Fulvetta – सुरेल सातभाई, शिटीमार रानभाई
 43. Golden-fronted Leafbird – सुवर्ण कपाळी हरेवा, जांभळ्या कंठाचा बुलबुल
 44. Sykes’s Crested Lark – साईक्सचा चंडोल
 45. Sykes’s Warbler – साईक्सचा वटवट्या
 46. White-bellied Sea Eagle – सागरी गरुड, शेषारी
 47. Brahminy Kite – सागरी घार, ब्राह्मणी घार
 48. Large Grey Babbler – सातभाई, बैरागी, गोसावी, कोयाळी
 49. Short-toed Snake Eagle – सापमार गरुड
 50. Common Crane – सामान्य क्रौंच
 51. Eurasian Buzzard – सामान्य बाज
 52. Indian Nightjar – सामान्य रातवा, भारतीय रात्रिंचर,
 53. Sarus Crane – सारस क्रौंच
 54. Golden Plover – सोनचिखली
 55. Citrine Wagtail – सोनधोबी, पिवळ्या डोक्याचा धोबी
 56. Bronze-winged Jacana – सोनेरी पंखाचा कमळपक्षी, पाणपिपुली, डिंगची
 57. Common Hoopoe – हुदहुद्या, हुप्प्या, बागलफणी, फणेर्‍या
 58. Dusky Eagle-owl – हुमा घुबड
 59. Heuglin’s Gull – ह्युग्लीनचा कुरव
 60. Yellow-footed Green Pigeon – हरोळी, हिरवा होला
 61. Indian Golden Oriole – हळद्या, आम्रपक्षी, पिलक, हळदुल्या, हरिद्र
 62. Yellow-browed Bulbul – हळदी बुलबुल, पिवळ्या भुवईचा बुलबुल
 63. Mute Swan – हंस
 64. Red-billed Chough – हिमकाक
 65. Greenish Warbler – हिरवट पर्णी वटवट्या
 66. Common Greenshank – हिरवा सुरमा, हिरवा तुतवार, हिरवट पायाचा तुतवार
 67. Green Sandpiper – हिरवी तुतारी
 68. Green Avadavat – हिरवी मनोली

आमचा लेख birds name in marathi सम्पूर्ण वाचल्या बद्दल आभारी आहोत.ही महत्वाची माहिती आपल्या मित्रन सोबत जरुर शेयर करा. व ह्या पोस्ट वर कमेंट करायला विसरु नका.

Read More Articles

सबसे अधिक लोकप्रिय

2 thoughts on “मराठीत ४१९ पक्ष्यांची नावे – Birds Name In Marathi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *