హలో మిత్రులారా, ఈ పోస్ట్‌లో మేము తెలుగు మరియు ఆంగ్లంలో 9 గ్రహాల పేర్లను ప్రచురిస్తున్నాము. ఈ గ్రహాల పేర్లు పాఠశాల మరియు కోల్లెజ్ విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. మీ జనరల్ నాలెడ్జ్ కోసం

और पढ़े
Medicinal Plants Names In English And Malayalam

ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ plantsഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആയുർവേദം, അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി, സിദ്ധ വൈദ്യം എന്നിവയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അതുല്യമായ പോസ്റ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമ്മുടെ ഇൻക്രിഡിബൽ

और पढ़े