purogami opposite word in marathi

नमस्कार आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये “पुरोगामी” शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द पाहणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया. हे पण वाचा – १४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द

पूरा पढ़ें
pustak samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आजच्या ह्या लेख मध्ये आपण “पुस्तक” शब्दाचे समानार्थी शब्द पाहणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया. हे पण वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द

पूरा पढ़ें
chatur opposite word in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये “चतुर” शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द पाहणार आहोत. हे पण वाचा : १४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द अर्थ (स्पष्टीकरण): तल्लख बुद्धीमत्ते च्या

पूरा पढ़ें
jibh samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये “जीभ” शब्दासाठी समानार्थी शब्द पाहणारा आहोत. चला तर मग पाहूया. हे पण वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द जीभ

पूरा पढ़ें
pruthvi samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये “पृथ्वी” शब्दासाठी समानार्थी शब्द पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूया. हे पण वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द  अर्थ

पूरा पढ़ें
vara samanarthi shabd in Marathi

नमस्कार आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये “वारा” शब्दासाठी समानार्थी शब्द पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूया. महत्वाचे वाचा –  १०००+ मराठी समानार्थी शब्द वारा अर्थ

पूरा पढ़ें

नमस्कार मित्रांनो आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये. अंधार शब्दासाठी समानार्थी शब्द पाहणार आहोत. हे सुद्धा वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द अंधार अर्थ (स्पष्टीकरण) :

पूरा पढ़ें
kaya samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या लेख च्या माध्यमातून काया शब्दासाठी समानार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. महत्वाचा लेख वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द काया अर्थ स्पष्टीकरण:

पूरा पढ़ें
avesh samanarthi shabd in marathi

नमस्कार, आज आपण ह्या पोस्ट मध्ये “आवेश” शब्दासाठी मराठीत समानार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया. मह्त्वाचे वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी

पूरा पढ़ें
parvat samanarthi shabd in marathi

नमस्कार आज आपण ह्या पोस्ट च्या माध्यमातून पर्वत शब्दाचे समानार्थी शब्द जानुन घेणार आहोत. चला तर मग पाहुया. महत्वाचे वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द

पूरा पढ़ें