शब्दाचा अर्थ: एखादा सजीव किंवा निर्जीव वस्तु दिसायला चांगली असते तेव्हा त्या वस्तू किंवा सजीवा ला सुंदर असे म्हणतात. सुंदर चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत कुरूप

और पढ़े

शब्दाचा अर्थ:  कोणतीही समजदार व्यक्ती चांगले कर्म करून समाजात नावलौकिक प्राप्त करते. ह्यालाच कीर्ती म्हणतात कीर्ती चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत : अपकीर्ती हा आहे kirti

और पढ़े

शब्दाचा अर्थ:  एखाद्या ची चांगली वर्तवणूक किंवा त्याचा स्वभाव पाहून समाजातील लोक त्याच्या बद्दल चांगले शब्द बोलतात, त्याचे गुण गान करतात, ह्यालाच स्तुती असे म्हणतात.

और पढ़े

शब्दाचा अर्थ:  एखाद्या ग्रामीण किंवा शहरी विभागात पावसाळ्याचे दिवस लोटले तरी पाऊस काही पडत नाही व अशा ठिकाणी पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते, ह्या परिस्थिती

और पढ़े

अर्थ : ग्रह, तारे व पृथ्वी यांच्या मध्ये असलेल्या अनंत पोकळी ला आकाश असे म्हणतात. ज्यामध्ये ढग, सूर्य, चंद्र, तारे दिसतात त्याला आकाश असे म्हणतात

और पढ़े

अर्थ : विहिरीत, नदीतुन, झऱ्यातून किंवा पाऊसा पासून मिळणारा एक विशिष्ट प्रकारचा रुचिहीन, गंधहीन द्रव म्हणजेच पाणी. पाणी सजिवांची तहान भगवते. पाणी चे समानार्थी शब्द

और पढ़े

अर्थ : पृथ्वीवर असणारे खार्‍या पाण्याचे विशाल साठा म्हणजेच सागर होय. सागर चे समानार्थी शब्द : अब्धी, अर्णव, उदधी, जलधी, जलनिधी, दर्या, पयोधी, पयोनिधी, रत्नाकर,

और पढ़े

अर्थ : एखादे काम किंवा उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी सोयिस्कर आशा वेळस वा प्रसंगास संधी असे म्हणतात. संधी चे समानार्थी शब्द : अवसर, मुहुर्त, मोका, विशिष्ट

और पढ़े

अर्थ : मनाला हव्या अशा एखाद्या सुखद अनुभवामुळे, किंवा घटने मुळे निर्माण झालेली मनोवृत्ती म्हणजेच आनंद. आनंद चे समानार्थी शब्द : मोद, संतोष, तोष, प्रमोद

और पढ़े